De toekomst van De Sint-Bernardusabdij op Open Monumentendag

De toekomst van De Sint-Bernardusabdij op Open Monumentendag

De minister-president gaf op zondag 10 september een symbolische start aan de restauratiewerken van de Sint-Bernardusabdij in Bornem. De 3D simulatie van Polygon toont zowel het verleden als de toekomst van de abdij.

De abdij dateert uit 1603 en herbergt nog steeds een kloostergemeenschap. Met respect voor de geschiedenis en haar bewoners zal de hele  buitenschil van het gebouw, zoals gevels, daken en buitenschrijnwerk worden gerestaureerd. Daarbij zal de gelijkvloerse verdieping een gemeenschappelijke functie krijgen, en de verdiepingen van de abdij en de bijgebouwen verbouwd worden tot  32 private appartementen. Later wordt ook de historische abdijtuin in ere hersteld, met behoud van de volksmoestuintjes, maar ook met een gemeenschappelijke fruitboomgaard en een aangename siertuin. De idee om de inrichting van volksmoestuinen, te laten onderhouden door de eigenaars van de appartementen, is een preferente wens van het gemeentebestuur.

In nauwe samenwerking met de ontwerpers werden door Polygon 3D visuals opgemaakt van hoe de abdij er zal uitzien na afwerking van de restauratie. Hiervoor werden historische documenten en fotomateriaal gebruikt om de gevelopeningen, ornamenten en kleurstelling juist te simuleren. Zo geven de beelden niet alleen een zicht op de toekomst, maar evenzeer een beeld van hoe de abdij er ooit uitzag.

Foto Minister-President Geert Bourgeois: © Stefan Dewickere