Barco Campus One is Office Development of the year 2016

Barco Campus One is Office Development of the year 2016

Vanaf de eerste ontwerplijnen tot aan de ingebruikname in mei 2016, was Polygon de vaste partner van Jasper-Eyers Architects voor de beeldsimulatie van het prestigeuze project. Het beoordelen van het ontwerp gebeurde zowel met perspectieven als ook met interactieve 360 beelden in een VR bril.

De blikvanger van het onwerp is het indrukwekkende atrium. Deze ruimte baadt in het natuurlijk licht en door de 'zwevende' volumes zijn er heel wat boeiende doorzichten. In ontwerpfase is het niet mogelijk om deze architecturale kwaliteiten op plan of snede te vatten. Zelfs een maquette geeft niet weer wat de ruimtelijkheid te bieden heeft. Dankzij een gedetailleerd 3D model was het voor Polygon en de ontwerpers mogelijk om in een vroege ontwerpfase zichten, licht en materiaalweergave te simuleren.